Nghĩa Hành Community - NHC | Mùa hạ trên làng quê Hành Thuận - Chùm ảnh đi qua tuyến đường 624

Mùa hạ trên làng quê Hành Thuận - Chùm ảnh đi qua tuyến đường 624

Thứ Năm, 26 Tháng Năm 2011 17:22 by vcd

* Mùa hạ trên làng quê Hành Thuận - Chùm ảnh đi qua tuyến đường 624


Mở rộng:   Bình luận (2) | Comment RSSRSS comment feed

Bình luận (2) -

Tháng Sáu 27. 2011 23:33

ua, tuyen duong 624 la duong nao zi mi ban? chua nghe bao gio.

Nguyen

Tháng Sáu 28. 2011 17:58

Ah,ở Quê mình gọi là đường Cái Quan, còn trong bản đồ hành chính gọi là Tỉnh lộ 624 đó bạn.

kaka

Thêm bình luận
biuquoteRed
  • Bình luận
  • Xem trước | Lưu ý bình luận của bạn sẽ hiển thị ra ngoài website sau 24h. Do có nhiều thành viên phát ngôn kém văn hóa, buộc chúng tôi phải kiểm duyệt bình luận của bạn ! Hộp thư giải đáp: konami.1992@yahoo.com
Loading