Nghĩa Hành Community - NHC | Hình ảnh

Hình ảnh

Một số hình ảnh, địa danh Xã Hành Thuận

Ủy ban nhân dân xã Hành Thuận

***

Bưu điện văn hóa xã

***

Trạm Y tế xã Hành Thuận

***

Trường mầm non Hành Thuận

***

 Trường tiểu học Hành Thuận

***

Trường trung học cơ sở Hành Thuận

***

Trung tâm học tập cộng đồng xã 
*** 

Tuyến đường 627 qua Xã Hành Thuận

***

Cầu Xuân An

***

Cầu Ông Chuột Phú Định

***

Cầu đội 10

***

Một đoạn đường qua xóm 13.

***


Cánh đồng Bàu đĩa (Xóm 13,14,15) Đại An Đông


Cầu 32 - Cánh đồng bàu đĩa


***

Đồng mía đồng Chi (Xóm 13 - Đại An Đông)


Cánh đồng lúa & mía đồng Chi 

Tag: Xa Hanh Thuan, Xã Hành Thuận, Dai an , Đại An, Phuc Minh, Phúc Minh, Phú Định, Ủy ban Nhân dân Xã Hành Thuận, Hội đồng nhân dân xã Hành Thuận, Bưu điện xã Hành Thuận, buu dien xa hanh thuan.