Cộng tác viên : Võ Duy Bình
Biệt hiệu: Bình giả.
... Là phóng viên, cộng tác viên hình ảnh gia nhập ngày 01.02.2011.